כל פרויקט בנייה מסתיים בעבודות גמר אשר מאפשרות בפועל את השימוש במבנה. אס-קור מבצעת עבודות גמר בחומרים שונים עם דגש על רמת גימור גבוהה. השילוב בין יכולות עבודה גבוהות במתכות לצד ניסיון רב של חברת האם א.ד.ד בעבודות קבלניות  מהווים יתרון רב בתחום זה

עיקר עיסוק החברה בתחום הקבלנות הינו:
פירוקים מרוכבים בשטח ובמפעל.
חיזוק קונסטרוציות קיימות.
בניית קונסטורציות ועבודה למול מהנדסים, אדריכלים ומנהלי פרויקטים בשטח.
הסבת מכולות בהתאם לדרישות לקוח.
עבודות גמר  – קבלן רשום.